×
Vytvárame riešenia

Manager App a Host Manager v Apache Tomcat hlásia not authorized to view this page

Pri spustení webového rozhrania Apache Tomcat cez http://localhost:8080/ môže používateľ pri otváraní sekcií Manager App a Host Manager naraziť na hlásenie: "You are not authorized to view this page".
Toto hlásenie môže vzniknúť ak je meno a heslo uvedené na viacerých riadkoch, čím dochádza k ich prepisovaniu. Nastavenie mena a hesla sa vykonáva v súbore s názvom tomcat-users-xml, ktorý je umiestnený v adresári conf. Adresár conf je súčasťou nainštalovaného servera Apache Tomcat.
Príklad: Nesprávny zápis viacerých rolí a prihlasovacích údajov.
1
2
3
4
5
6
<role rolename="admin-gui"/>
<user username="tomcat" password="tomcat" roles="admin-gui"/>
<role rolename="manager-gui"/>
<user username="tomcat" password="tomcat" roles="manager-gui"/>
<role rolename="manager-script"/>
<user username="tomcat" password="tomcat" roles="manager-script"/>
V príklade sú zápisy mena a hesla uvedené vo viacerých riadkov, čo spôsobuje prepisovanie rolí vďaka čomu vzniká neautorizovaný vstup. Tento stav je možné napraviť ak pre prihlasovacie údaje bude použitý iba jeden riadok s viacerými rolami. Všetky role tak budú uvedené v atribúte roles a od seba oddelené znakom , .
Príklad: Správny zápis viacerých rolí a prihlasovacích údajov.
1
2
3
4
5
<role rolename="admin-gui"/>
<role rolename="manager-gui"/>
<role rolename="manager-script"/>
<user username="tomcat" password="tomcat" roles="manager-gui,
admin-gui, manager-script"/>
Štvrtý a piaty riadok v príklade tvoria v skutočnosti jeden riadok. Takto použitý zápis už umožní vstup do sekcií Manager App a Host Manager.

Záver

Pri zmene súboru tomcat-users-xml je potrebné vždy vykonať reštart servera napríklad cez postupné spustenie súborov shutdown.bat a startup.bat. Súbory sú umiestnené v adresári bin.


Softvér,Tomcat,softvér,error,Manager App,Host Manager
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších