×
Vytvárame riešenia

Ktorý internetový prehliadač a debugger je najlepší pre web development?

Podmienky pre tvorbu a ladenie webových aplikácií sú z roka na rok lepšie. Na trhu je viacero prehliadačov a ladiacich nástrojov podporujúcich prácu s DOM, AJAX, JS, HTML a CSS. Každá nová verzia prináša nové možnosti a zlepšuje prácu pri vývoji webových aplikácií.
Z hľadiska mojich skúseností v súčasnosti neodporúčam používať ladiace nástroje a prehliadače v IDE (Integrated Development Environment). Vyskúšal som viacero takýchto nástrojov od Eclipse, STS, Aptana, Visual Studio až po NetBeans. Asi najhoršie čo som zažil bol vývoj aplikácie čisto pre Internet Explorer vo Visual Studiu, kde po spustení už nebolo možné definovať, ktorý JavaScriptový kód sa v ktorom súbore nachádza. Ak nerátam Visual Studio a ostatné IDE, tak ďalšou najhoršou aplikáciou na ladenie je Internet Explorer. Navyše jeho módy kompatibility vôbec nezodpovedajú realite. Preto je potrebné mať nainštalované reálne prostredie s danou verziou prehliadača a nespoliehať sa na režimy kompatibility Internet Explorera. Pre staršie verzie prehliadača Internet Explorer, ktoré neobsahujú ladiace nástroje, odporúčam Firebug lite.
Z pohľadu rýchlosti je asi najlepší Google Chrome. Firefox a jeho Firebug som už prestal používať, keďže obsahoval zbytočné výpisy, ktoré zahlcovali konzolu a navyše bol veľmi pomalý. Musím ale podotknúť, že pri poslednej práci s ním boli už niektoré nedostatky, ktoré mi prekážali odstránené. Zároveň som si všimol viacero nových funkcií, takže nevylučujem, že sa k nemu vrátim tak ako teraz k Dragonfly, keď Chrome nechce "poslúchať".
No ani Google Chrome nie je vždy najlepším pomocníkom. Zbytočne ponúka interné súbory, ktoré nie sú súčasťou projektu, občas má problémy s ladením a breakpointmi a asi najhoršie je to jeho cache-vanie. Nečakane ma tiež prekvapilo, že zmeny vykonané priamo v JS sa neprejavia v behu programu.
Príklad: Demonštrácia scopingu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
var global = 1;
function globalFunction() {
var local = 2;
function localFunction() {
var nestedLocal = 3;
function nestedLocalFunction() {
var nestedLocalVariable = 4;
}
nestedLocalFunction();
}
localFunction();
}
globalFunction();
Obrázok: Opera scope.
Opera scope.
Obrázok: Google Chrome scope.
Google Chrome scope.
Opera, respektíve Dragonfly, má asi najhoršiu interpretáciu fontov a pri ladení si stále prepína súbory s JavaScriptom. Za veľké pozitívum považujem jej scoping, prehľad hodnôt premenných a že zmeny vykonané v JavaScripte majú dopad na beh programu. Taktiež má asi najkrajšie prostredie a môžem sa takmer vždy spoľahnúť na vypnutie cache-ovania. Nedávno pribudla vynikajúca funkcia označovania elementov, ktoré majú poslucháča udalostí aj s typom udalosti priamo v dokumente. To posúva možnosti debugging opäť na novú úroveň.
Čo sa týka prehliadača Safari, tak ten používam minimálne, keďže rátam s tým, že to čo pôjde v Chrome, pôjde aj v Safari. Asi najviac mi v súčasnosti na internetových prehliadačoch vadí nemožnosť oddeliť okno pre ladenie a okno pre konzolu na samostatné okná, ktoré by bolo možné umiestniť súčasne na obrazovke či byť automaticky v konzole aj počas ladenia. V súčasnosti pozitívne hodnotím prácu so sieťou vrátane merania časov či komunikáciu cez HTTP protokol. Nie je potrebné tak používať externé aplikácie. V tomto smere by sa ešte zišla možnosť vytvárania vlastných požiadaviek na server čo by ešte viac zefektívnilo prácu s ladiacimi nástrojmi.

Záver

Poprí ladení robí vývoj webových aplikácií zložitejším aj zobrazovanie písma a farieb. Najmä písmo a jeho rôznorodá interpretácia môže spôsobiť niekedy nežiadúce problémy a to nielen z vizuálnej stránky, ale aj z hľadiska layoutu. Ale to už je iná kapitola.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 9.12.2012
Kategória: Blog
Značky: programovanie


Blog,programovanie
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších