×
Creating solutions

Krátky prehľad organizácií zaoberajúcimi sa štandardmi

Pre určovanie smerovania a vývoja technológií slúži niekoľko významných organizácií, ktorých úlohou je navrhovať štandardy a odporúčania pre príslušné technológie a zariadenia. Preto aby daný štandard uzrel svetlo sveta, musí mať za sebou silnú podporu nielen niektorej z organizácii, ale aj členov komunity.
  • International Electrotechnical Commission (http://www.iec.ch)
  • Ecma International - European association for standardizing information and communication systems (http://www.ecma-international.org)
  • World Wide Web Consortium (http://www.w3.org)
  • American National Standards Institute (http://ansi.org)
  • International Organization for Standardization (http://www.iso.org)
  • Java Community Process (http://jcp.org)

Záver

Ako vidieť organizácií pre určovanie smerovania technológií je niekoľko. V prípade, že poznáte ďalšie významné inštitúcie z oblasti ICT, môžete ich uviesť v komentári.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 9.3.2013
Kategória: Rôzne
Značky: dokumenty


Rôzne,dokumenty
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest