×
Creating solutions

Komentáre v jazyku JavaScript

Pre prehľadnejší obsah zdrojového kódu je možné tak, ako aj v iných programovacích jazykoch, používať komentáre. Komentáre predstavujú zápis informácií určených pre programátora, ktoré internetové prehliadače ignorujú a ich obsah nezobrazujú. V komentároch sa najčastejšie uvádzajú informácie k uvedenému programovému kódu, čím sa sprehľadňuje obsah zdrojového súboru a zároveň zjednodušuje pochopenie programovej logiky. Komentármi je zároveň možné deaktivovať a aktivovať jednotlivé časti programového kódu.
Zápis komentára v JavaScripte môže byť určený pre jednoriadkový alebo pre viacriadkový komentár. Jednoriadkový komentár sa inicializuje zápisom znakov //. Viacriadkový komentár sa umiestňuje medzi dvojicu znakov /* a */.
Príklad: Zápis jednoriadkového komentára.
1
// toto je jednoriadkový komentár, ktorého obsah sa nezobrazí
Pri jednoriadkovom komentári sa text za znakmi // až do konca riadku nezobrazí. Jednoriadkový komentár slúži pre vkladanie krátkych poznámok. Použitie znakov // je vhodné aplikovať aj na riadky programového kódu, ktoré vykazujú chyby. Postupným testovaním kódu a odstraňovaním znakov // z riadkov, ktoré boli v poriadku, je možné chybu rýchlejšie identifikovať.
Príklad: Zápis viacriadkového komentára.
1
2
3
4
/*
Toto je viacriadkový komentár.
Tento text sa v internetovom prehliadači nezobrazí.
*/
Text viacriadkového komentára môže byť aj v riadkoch so znakmi komentára. Takýto spôsob zápisu komentára sa z hľadiska coding style neodporúča.
Príklad: Neodporúčaný zápis viacriadkového komentára.
1
2
/* Toto je viacriadkový komentár.
Tento text sa v internetovom prehliadači nezobrazí. */
Pre sprehľadnenie a zároveň zvýraznenie viacriadkového komentára je možné použiť znak *.
Príklad: Zvýraznenie viacriadkového komentára.
1
2
3
4
5
/*
* Toto je viacriadkový komentár so zvýraznením prostredníctvom znaku *.
* Tento text a ani obsah sa v prehliadači nezobrazí.
* document.write("Dokument XHTML s JavaScriptom v komentári.");
*/

Záver

Počet komentárov v programe nie je obmedzený. Môžu byť používané v rôznych častiach programu, všade tam, kde sú povolené biele miesta. V rámci praxe sa odporúča používať komentáre čo najčastejšie a čo najvýstižnejšie. Takto aplikované komentáre sa môžu stať v budúcnosti užitočným pomocníkom.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 19.1.2013
Kategória: JavaScript
Značky: programovanie, javascript, komentáre


JavaScript,programovanie,JavaScript,komentáre
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest