×
Creating solutions

Je potrebné vyhľadávať uzly v DOM?

Dnes som zistil jednu zaujímavosť, ktorá ma prekvapila a zároveň vytvorila množstvo otázok. Namiesto getElementById(), $("#id") či dom.byId(id) stačí iba zadať id uzla.
Príklad: Štandardný prístup vyhľadávania uzlov cez id.
1
2
3
4
5
<div id="mySuperId">My div</div>
<script>
var node = document.getElementById("mySuperId");
node.innerHTML += " added";
</script>
Príklad: Nový spôsob vyhľadávania uzlov cez id.
1
2
3
4
5
<div id="mySuperId">My div</div>
<script>
var node = mySuperId;
node.innerHTML += " added";
</script>
Podľa demonštrovaného správania sa javí, že každé id v DOM vytvorí globálnu premennú. To môže spôsobiť problémy pri ladení kódu, ako v mojom prípade, kde som strávil dosť času hľadaním, kde som zabudol dať var.

Záver

A aké máte vy skúsenosti s týmto správaním? Čo to znamená, vytváram cez id globálne premenné? Zaberám pamäť a spomaľujem aplikáciu – dopad na performance? Mám namiesto id používať css triedy? Aké sú vaše poznatky a skúsenosti?


DOM,getElementById,id,DOMNode
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest