×
Vytvárame riešenia

Je potrebné vyhľadávať uzly v DOM?

Dnes som zistil jednu zaujímavosť, ktorá ma prekvapila a zároveň vytvorila množstvo otázok. Namiesto getElementById(), $("#id") či dom.byId(id) stačí iba zadať id uzla.
Príklad: Štandardný prístup vyhľadávania uzlov cez id.
1
2
3
4
5
<div id="mySuperId">My div</div>
<script>
var node = document.getElementById("mySuperId");
node.innerHTML += " added";
</script>
Príklad: Nový spôsob vyhľadávania uzlov cez id.
1
2
3
4
5
<div id="mySuperId">My div</div>
<script>
var node = mySuperId;
node.innerHTML += " added";
</script>
Podľa demonštrovaného správania sa javí, že každé id v DOM vytvorí globálnu premennú. To môže spôsobiť problémy pri ladení kódu, ako v mojom prípade, kde som strávil dosť času hľadaním, kde som zabudol dať var.

Záver

A aké máte vy skúsenosti s týmto správaním? Čo to znamená, vytváram cez id globálne premenné? Zaberám pamäť a spomaľujem aplikáciu – dopad na performance? Mám namiesto id používať css triedy? Aké sú vaše poznatky a skúsenosti?


DOM,getElementById,id,DOMNode
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších