×
Vytvárame riešenia

Je Bratislava pripravená na modernú prepravu?

Keďže parkovacia politika stále neutícha, kladiem si otázku či je vôbec Bratislava pripravená na modernú prepravu. Dosť, že okolité mestá a obce nemajú vlakové spojenia do Bratislavy či jej jednotlivých mestských častí, Bratislava nie je pripravená ani z pohľadu cyklistiky či ďalších moderných prepravných prostriedkov, ktoré postupne dobíjajú svet.
Ak chceme znížiť počet prichádzajúcich áut do Bratislavy, je potrebné v odľahlejších častiach vybudovať veľké odstavné plochy s priamym spojením do Bratislavy, najlepšie vlakové spojenie. Takéto pásmo by mala začať 15 km od Bratislavy, lebo obyvatelia, ktorí sú vzdialení len pár kilometrov od Bratislavy (Rovinka, Chorvátsky Grob, Marianka, Pezinok a podobne) zrejme nezmenia svoje návyky, keďže v čase mimo špičky je presun po tejto trase bez problémov. Základ je zamerať sa na ľudí, ktorí sú ďalej od Bratislavy, aby namiesto áut zvolili autobusy alebo vlak. Za týmto účelom je potrebné vybudovať strážene odstavné plochy kde poplatok za parkovanie by nemal byť vyšší ako 2 EUR za 12 hodín. Tieto odstavné plochy by boli prioritne určené pre ľudí dochádzajúcich za prácou do Bratislavy.
Ďalší typ odstavných plôch by mal byť na okrajoch Bratislavy, opäť pri vlakových alebo električkových zástavkách. Tieto by boli určené najmä pre návštevníkov Bratislavy. Tí by si tu nechali autá a do mesta by šli vlakom alebo električkou, teda bezkolíznou a rýchlou dopravou.
Aby mali takéto odstavné plochy a zástavky význam, je dôležité ich zakomponovať do nákupného centra / k maloobchodnej prevádzke minimálne typu Lidl, Kaufland, Jednota. V opačnom prípade sa môže tento projekt minúť účinku. Ľudia totiž pri vracaní sa z práce domov potrebujú nakúpiť si potraviny. A určite nikto nechce s plnými taškami sa prepravovať prostredníctvom MHD nakoniec mesta k svojmu autu. To radšej príde s autom do nákupného centra / obchodu čím by sa odstavné plochy minuli účinku.

Nová doba

Okrem nutnosti vybudovať záchytné parkoviská / odstavné plochy na okrajoch Bratislavy a v jej širšom okolí je potrebné začať vo veľkom budovať cyklotrasy, respektíve infraštruktúru, po ktorej sa budú pohybovať súčasné a budúce prepravne prostriedky. V nasledujúcich rokoch treba preto počítať s výrazným nárastom ľudí prepravujúcich sa na bicykloch, elektro bicykloch, segwayoch a ich variantoch (Airwheel, kolonožka, scooter), elektro skateboard, elektro kolobežka a podobne. Možno očakávať, že tieto prepravné prostriedky budú v priebehu piatich rokov využívať tisíce ľudí. Pre túto masu ľudí momentálne nie sú vybudované trasy.
Pre preferovanie tohto druhu prepravy je okrem trás potrebné vybudovať aj odkladacie priestory. Asi nikto z nás nebude drahý elektrobicykel parkovať na ulici. V tomto smere navrhujem vybudovať presklenené (priehľadné) boxy, ktoré sa budú zamykať cez sms. V týchto boxoch budú môcť byť okrem dopravných prostriedkov odkladané aj batožiny turistov.

Úložné boxy

Ako by mali vyzerať takéto boxy? Malo by ísť o konštrukciu, ktorá bude pozostávať z viacerých boxov vedľa seba. Mohli by byť dva typy boxov. Jeden veľký box pre bicykle, ktoré sa budú umiestňovať na výšku. Druhý veľký box pozostávajúci z piatich malých boxov na odkladanie menších vecí (batožín, kolonožiek, skateboardov, korčúľ, Airwheelov a podobných menších prepravných prostriedkov).
Boxy by mali byť priehľadné, aby bolo nielen vidieť čo je vo vnútri (z hľadiska bezpečnosti) ale aby bolo zjavné, načo toto zariadenie slúži. Z hľadiska dizajnu by priehľadné boxu pútali pozornosť a ľudí by hneď navnadili na ich vyskúšanie.
Každý box bude mať alarm a spustí sa pri neoprávnenom otvorení. V okolí boxov budú kamery. Box bude spoplatnený 12 hodín 1 EUR, 24 hodín 2,50 EUR, 48 hodín 6 EUR. Predmety, ktoré budú uložené v boxe viac ako 48 hodín budú premiestnené do špeciálneho skladu, kde sa bude účtovať suma 30 EUR za začatý mesiac. Do troch mesiacov ak sa nikto o predmety neprihlási, budú tieto predmety vydražené a získané peniaze pôjdu mestu. Cena uloženia bicykla alebo iného prepravného prostriedku do 12 hodín musí byť nižšia ako najlacnejší spiatočný lístok na MHD.
Ako sa budú boxy otvárať a zatvárať? Prázdny box bude vždy otvorený. Zákazník príde s predmetom k boxu, pošle sms s číslom boxu, vloží predmet do boxu, naťuká kód z sms, ktorá mu prišla a box zatvorí - box sa zamkne. Otvorenie boxu po zatvorení sa bude brať za ukončenie služby, takže zákazník ak si niečo zabudol napríklad v batožine bude musieť rátať s tým, že po otvorení boxu bude musieť znovu platiť. Otvorenie boxu sa vykoná sms-kou s číslom skrinky a kódu. Prvá sms bude spoplatnená polovičnou sumou za 12 hodín (teda 0,50 EUR), druhá sms bude spoplatnená podľa času, ktorý bol predmet v boxe.
Vybudovanie takýchto skriniek výrazne zlepší kvalitu cestovania a prepravy v meste. Ľudia budú vedieť, že keď prídu do mesta, tak si budú mať kam odložiť batožinu alebo prepravný prostriedok a bez problémov sa pohybovať ako peší ďalej. Takéto boxy by mohli byť budované súkromným a verejným sektorom. Mesto by malo zabezpečiť technológiu a rámcovú zmluvu na boxy. Súkromný sektor by mohol túto technológiu využívať ako aj mať možnosť nakúpiť takéto boxy na rámcovú zmluvu mesta. Mesto by si mohlo za využívanie tejto služby súkromným sektorom účtovať prevádzkový poplatok. Dôležité je vybudovanie dostatočného počtu takýchto boxov najmä v okolí nákupných centier a biznis centier.
Samozrejmosťou by bola aplikácia, ktorá zobrazí všetky boxy, obsadenosť boxov, ako aj pošle notifikáciu 90 minút pred vypršaním každého limitu, pričom pri poslednom 48 hodinovom limite bude notifikácia zasielaná posledné tri hodiny každú hodinu.

Záver

Na záver chcem ešte podotknúť, že v súčasnosti v Bratislave absentujú státia pre motorky a skútre. Sú to ďalšie druhy prepravy, ktoré sú v Bratislave populárne no minimálne podporované. Pritom elektrické skútre môžu zaznamenať v blízkej budúcnosti tiež významnejší rast, no treba pre ne vytvoriť aj parkovacie miesta, aby nezaberali zbytočne miesta pre autá. A ešte malá poznámka na záver. Je potrebné vyžadovať stavbu parkovacích miest, ktoré zodpovedajú súčasným rozmerom áut. To čo sa tu stavia je jedna veľká katastrofa, keďže parkovacie miesta sú úzke a krátke.


Blog,parkovanie,cyklotrasy,vlak,mhd
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších