×
Creating solutions

Java Error: Prohibited package name

Začínajúci programátori v jazyku Java môžu hneď pri prvom svojom testovacom projekte naraziť na chybové hlásenie: java.lang.SecurityException: Prohibited package name:, ktoré končí výpisom Exception in thread "main" Java Result: 1 aj napriek tomu, že build prebehol úspešne.
Dôvodom tohto chybového hlásenia je nesprávne definovanie názvu pre Main class. Názov pre Main class nemôže začať rezervovaným slovom java. Nápravu je možné vykonať dvoma spôsobmi.
Prvý spôsob je zmazanie pôvodného projektu a vytvorenie nového projektu so správnym názvom Main class. Ak používateľ nemal v projekte nič dôležité definované, môže vykonať tento spôsob, ktorý v závislosti od spôsobu kompilácie môže byť najrýchlejšou možnosťou.
Druhý spôsob je určený pre vývojové prostredie NetBeans, ale obdobne je možné postupovať aj v iných vývojových prostrediach. Ako prvé sa je potrebné v okne Projects nastaviť na príslušný java projekt. Stlačením pravého tlačidla sa vyvolá kontextová ponuka a vyberie položka Properties. V okne Project Properties sa vyberie položka Run. V poli Main Class je potrebné zmeniť názov , resp. prvé slovo java za iné. Môže byť aj java1, ale z hľadiska good practices by nebol takýto názov vhodný a preto je lepšie zvoliť iné slovo.
Teraz je potrebné sa nastaviť do súboru, kde je pôvodný názov Main Class definovaný prostredníctvom príkazu package a zmeniť ho na rovnaký názov ako je definovaný v okne Project Properties. Ďalším krokom je opätovný build aplikácie, najlepšie s funkciou clean. Teraz by sa už aplikácia mala spustiť a nevypisovať pôvodné chybové hlásenie java.lang.SecurityException: Prohibited package name:.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 8.3.2013
Kategória: Java
Značky: programovanie, java, error, netbeans


Java,programovanie,Java,error,NetBeans
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest