×
Vytvárame riešenia

GlassFish deployment error: Could not start GlassFish Server HTTP or HTTPS listener port is occupied

Pri spustení servera GlassFish môže používateľ naraziť na konflikt portov, ktorý môže vzniknúť nainštalovaním nového servera alebo inštaláciou servera GlassFish po už inštalovaných serveroch. Jedným z takýchto hlásení môže byť deployment error: Could not start GlassFish Server 4.1: HTTP or HTTPS listener port is occupied while server is not running.
Pre odstránenie uvedeného problému je potrebné zmeniť východiskový port listenera 8080. Túto operáciu je možné vykonať v súbore domain.xml. Súbor sa nachádza v adresári glassfish\domains\domain1\config, ktorý je umiestnený v inštalačnom adresári.
Príklad: Príklad inštalačnej cesty pre C:\Coding\glassfish-4.1.
1
C:\Coding\glassfish-4.1\glassfish\domains\domain1\config
Príklad: Príklad umiestnenia súboru domain.xml.
1
C:\Coding\glassfish-4.1\glassfish\domains\domain1\config\domain.xml
Pre zmenu portu listenera je potrebné v súbore domain.xml vykonať nasledujúcu zmenu v elemente <network-listener>.
Príklad: Východiskové nastavenie - port 8080.
1
2
3
<network-listener protocol="http-listener-1" port="8080"
name="http-listener-1" thread-pool="http-thread-pool" transport="tcp">
</network-listener>
Príklad: Zmenené nastavenie portu - port 8000.
1
2
3
<network-listener protocol="http-listener-1" port="8000"
name="http-listener-1" thread-pool="http-thread-pool" transport="tcp">
</network-listener>

Záver

Pre odstránenie konfliktu portov stačí iba zmeniť port 8080 na 8000 alebo iný nepoužitý port.


Softvér,GlassFish,server,port,8080
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších