×
Creating solutions

Git error - fatal: unable to auto-detect email address

Pri práci s verzionovacím softvérom Git môže začínajúci používateľ hneď na začiatku naraziť na chybové hlásenie Git error - fatal: unable to auto-detect email address. Dôvodom tohto hlásenia sú chýbajúce údaje o používateľovi.
Skôr ako začne používateľ pridávať súbory do repozitára, musí definovať svoju identitu prostredníctvom mena a e-mailu. Bez zadania týchto údajov nie je možné vykonať zápis do repozitára (použiť príkaz commit). Vďaka týmto údajom je možné identifikovať autora zmeny v repozitári. Používateľ má k dispozícii dva spôsoby zápisu: lokálny a globálny. Kým globálny zápis je platný na všetky lokálne repozitáre, lokálny zápis je možné uviesť len pre repozitár, v ktorom je používateľ nastavený. Lokálnymi zápismi sa prepíšu globálne nastavenia. Lokálny zápis je možné vykonať až po vytvorení repozitára.
Príklad: Zápis lokálnych identifikačných údajov.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
# Formát lokálneho zápisu pre meno
# git config user.name "$name"
# Vytvorenie lokálneho používateľa Matej Lednár
git config user.name "Matej Lednár"
# Formát lokálneho zápisu pre e-mail
# git config user.email $email
# Vytvorenie lokálneho e-mailu matej.lednar@example.com
git config user.email matej.lednar@example.com
Príklad: Zápis globálnych identifikačných údajov.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
# Formát globálneho zápisu pre meno
# git config --global user.name "$name"
# Vytvorenie globálneho používateľa Matej Lednár
git config --global user.name "Matej Lednár"
# Formát globálneho zápisu pre e-mail
# git config --global user.email $email
# Vytvorenie globálneho e-mailu matej.lednar@example.com
git config --global user.email matej.lednar@example.com

Záver

Na záver ešte jedno malé upozornenie. Meno používateľa ako aj e-mail by mali byť uvedené v úvodzovkách. Ak by napríklad meno skladajúce sa z viacerých slov nebolo v úvodzovkách, jednotlivé slová by boli považované za hodnoty.


Softvér,global,config,commit,Git,softvér,error
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest