×
Vytvárame riešenia

Git error - fatal: unable to auto-detect email address

Pri práci s verzionovacím softvérom Git môže začínajúci používateľ hneď na začiatku naraziť na chybové hlásenie Git error - fatal: unable to auto-detect email address. Dôvodom tohto hlásenia sú chýbajúce údaje o používateľovi.
Skôr ako začne používateľ pridávať súbory do repozitára, musí definovať svoju identitu prostredníctvom mena a e-mailu. Bez zadania týchto údajov nie je možné vykonať zápis do repozitára (použiť príkaz commit). Vďaka týmto údajom je možné identifikovať autora zmeny v repozitári. Používateľ má k dispozícii dva spôsoby zápisu: lokálny a globálny. Kým globálny zápis je platný na všetky lokálne repozitáre, lokálny zápis je možné uviesť len pre repozitár, v ktorom je používateľ nastavený. Lokálnymi zápismi sa prepíšu globálne nastavenia. Lokálny zápis je možné vykonať až po vytvorení repozitára.
Príklad: Zápis lokálnych identifikačných údajov.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
# Formát lokálneho zápisu pre meno
# git config user.name "$name"
# Vytvorenie lokálneho používateľa Matej Lednár
git config user.name "Matej Lednár"
# Formát lokálneho zápisu pre e-mail
# git config user.email $email
# Vytvorenie lokálneho e-mailu matej.lednar@example.com
git config user.email matej.lednar@example.com
Príklad: Zápis globálnych identifikačných údajov.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
# Formát globálneho zápisu pre meno
# git config --global user.name "$name"
# Vytvorenie globálneho používateľa Matej Lednár
git config --global user.name "Matej Lednár"
# Formát globálneho zápisu pre e-mail
# git config --global user.email $email
# Vytvorenie globálneho e-mailu matej.lednar@example.com
git config --global user.email matej.lednar@example.com

Záver

Na záver ešte jedno malé upozornenie. Meno používateľa ako aj e-mail by mali byť uvedené v úvodzovkách. Ak by napríklad meno skladajúce sa z viacerých slov nebolo v úvodzovkách, jednotlivé slová by boli považované za hodnoty.


Softvér,global,config,commit,Git,softvér,error
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších