×
Vytvárame riešenia

Fatal error: Call to undefined function: scandir() in ...

Pri použití funkcie scandir() sa môže autorovi zobraziť chybové hlásenie: "Fatal error: Call to undefined function: scandir() in ...". Dôvodom tohto hlásenia je zastaraná verzia jazyka PHP.
Funkcia scandir() nie je súčasťou verzie PHP 4, ale je platná až od verzie PHP5. Preto ak chce používateľ pracovať s funkciou scandir(), musí mať nainštalované PHP minimálne vo verzii 5. Výsledkom funkcie scandir() je vrátenie poľa obsahujúceho súbory a adresáre v definovanom adresári. Argumentom je cesta k adresáru v podobe reťazca. Výsledok je možné spracovať napríklad cez cyklus foreach.
Príklad: Výpis súborov a adresárov v aktuálnom adresári.
1
2
3
4
5
6
7
$files = scandir("./");
foreach ($files as $file) {
if ($file != "." && $file != "..") {
echo $file . (is_dir($file) ? " (directory)" : " (file)") . "<br>";
}
}

Záver

Verziu jazyka PHP je možné zistiť cez funkciu phpinfo() alebo konštantu PHP_VERSION.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 12.12.2012
Kategória: PHP
Značky: error, php, scandir


PHP,error,PHP,scandir
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších