×
Creating solutions

Error: [8]: Undefined variable: variableName (PHP)

Chybové hlásenie "Error: [8]: Undefined variable: variableName" oznamuje, že premennej, ktorá je uvedená v hlásení, je potrebné priradiť hodnotu skôr ako s ňou budú vykonané operácie.
Príklad: Možný spôsob nesprávneho zápisu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
$conditionVariable = 1;
if ($conditionVariable > 2) {
$globalVariable = 1;
}
if ($globalVariable == 1) {
echo $globalVariable;
}
Na základe uvedeného zápisu PHP vypíše hlásenie "Error:[8]: Undefined variable: globalVariable". V príklade je vidieť, že ak nie je splnená podmienka, premennej globalVariable nebude priradená žiadna hodnota, a tak nasledujúcu podmienku, v ktorej figuruje globalVariable, nie je možné vyhodnotiť.
Príklad: Správny spôsob zápisu predchádzajúceho príkladu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$conditionVariable = 1;
$globalVariable = 0; // define here (before use)
if ($conditionVariable > 2) {
$globalVariable = 1;
}
if ($globalVariable == 1) {
echo $globalVariable;
}

Záver

Priradením východiskovej hodnoty každej premennej pred jej spracovaním sa programátor vyvaruje vzniku rôznych druhov chýb. V prípade potreby, ak názov premennej nie je dostatočne výstižný a premenná je súčasťou rozsiahlejšieho programového bloku, je vhodné uviesť komentár s popisom dôvodu jej použitia.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 5.12.2012
Kategória: PHP
Značky: programovanie, error, php


PHP,programovanie,error,PHP
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest