×
Creating solutions

Error: [8]: Undefined offset: number (PHP)

Pri práci s poľom môže programátor naraziť na chybové hlásenie Error: [8]: Undefined offset: ukončené celým číslom. Táto chyba vznikne, ak je v rámci poľa volaný index (key), teda pozícia v poli, ktorá nebola definovaná. Celé číslo na konci chybového hlásenia Undefined offset definuje pozíciu (číslo indexu), ktorá chybu vyvolala.
Príklad: Situácia, kedy vznikne Error: [8]: Undefined offset: 4.
1
2
3
4
5
$my_array = array(1, 2, 3, 4); // vytvorenie poľa s indexmi 0, 1, 2 a 3
$my_array[5] = 6; // definovanie indexu 5
echo $my_array[0] . "<br>"; // výpis prvku s indexom 0
echo $my_array[4] . "<br>"; // výpis prvku s neexistujúcim indexom 4
// vyvolá chybu Undefined offset
V prvom riadku je vytvorené pole so štyrmi prvkami (hodnoty 1, 2, 3, 4) a indexmi 0, 1, 2 a 3. V druhom riadku je pridaný nový index s číslom 5, do ktorého je zapísaná hodnota 6. Index číslo 4 nebol zatiaľ definovaný a preto zápis vo štvrtom riadku echo $my_array[4] . "<br>"; vyvolá chybové hlásenie Error: [8]: Undefined offset: 4.
Príklad: Odstránenie hlásenia Error: [8]: Undefined offset: 4.
1
2
3
4
5
$my_array = array(1, 2, 3, 4);
$my_array[4] = 5; // definovanie neexistujúceho indexu 4
$my_array[5] = 6;
echo $my_array[0] . "<br>";
echo $my_array[4] . "<br>"; // výpis prvku s indexom 4 bez chyby
Pre odstránenie hlásenia Error: [8]: Undefined offset: 4 je potrebné definovať prvok s indexom 4. To je demonštrované v druhom príklade na riadku číslo 2 zápisom $my_array[4] = 5;. Teraz je už chybové hlásenie Undefined offset nezobrazí.

Záver

Pri práci s poľom, najmä ak sa pridávajú prvky poľa dodatočne, je potrebné dávať pozor, či sa volá existujúci index (key). V opačnom prípade vznikne chybové hlásenie Undefined offset. Zároveň netreba zabúdať, že index začína číslom 0 a nie 1. Preto ak je počet prvkov v poli N, posledná hodnota indexu je N-1. Číslo N je možné použiť pre pridanie prvku na koniec poľa.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 15.12.2012
Kategória: PHP
Značky: array, error, php, index


PHP,array,error,PHP,index
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest