×
Vytvárame riešenia

Error: [8]: Undefined offset: number (PHP)

Pri práci s poľom môže programátor naraziť na chybové hlásenie Error: [8]: Undefined offset: ukončené celým číslom. Táto chyba vznikne, ak je v rámci poľa volaný index (key), teda pozícia v poli, ktorá nebola definovaná. Celé číslo na konci chybového hlásenia Undefined offset definuje pozíciu (číslo indexu), ktorá chybu vyvolala.
Príklad: Situácia, kedy vznikne Error: [8]: Undefined offset: 4.
1
2
3
4
5
$my_array = array(1, 2, 3, 4); // vytvorenie poľa s indexmi 0, 1, 2 a 3
$my_array[5] = 6; // definovanie indexu 5
echo $my_array[0] . "<br>"; // výpis prvku s indexom 0
echo $my_array[4] . "<br>"; // výpis prvku s neexistujúcim indexom 4
// vyvolá chybu Undefined offset
V prvom riadku je vytvorené pole so štyrmi prvkami (hodnoty 1, 2, 3, 4) a indexmi 0, 1, 2 a 3. V druhom riadku je pridaný nový index s číslom 5, do ktorého je zapísaná hodnota 6. Index číslo 4 nebol zatiaľ definovaný a preto zápis vo štvrtom riadku echo $my_array[4] . "<br>"; vyvolá chybové hlásenie Error: [8]: Undefined offset: 4.
Príklad: Odstránenie hlásenia Error: [8]: Undefined offset: 4.
1
2
3
4
5
$my_array = array(1, 2, 3, 4);
$my_array[4] = 5; // definovanie neexistujúceho indexu 4
$my_array[5] = 6;
echo $my_array[0] . "<br>";
echo $my_array[4] . "<br>"; // výpis prvku s indexom 4 bez chyby
Pre odstránenie hlásenia Error: [8]: Undefined offset: 4 je potrebné definovať prvok s indexom 4. To je demonštrované v druhom príklade na riadku číslo 2 zápisom $my_array[4] = 5;. Teraz je už chybové hlásenie Undefined offset nezobrazí.

Záver

Pri práci s poľom, najmä ak sa pridávajú prvky poľa dodatočne, je potrebné dávať pozor, či sa volá existujúci index (key). V opačnom prípade vznikne chybové hlásenie Undefined offset. Zároveň netreba zabúdať, že index začína číslom 0 a nie 1. Preto ak je počet prvkov v poli N, posledná hodnota indexu je N-1. Číslo N je možné použiť pre pridanie prvku na koniec poľa.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 15.12.2012
Kategória: PHP
Značky: array, error, php, index


PHP,array,error,PHP,index
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších