×
Creating solutions

Error: [2]: Missing argument number for functionName (PHP)

Pri práci s funkciami je možné naraziť na chybové hlásenie Error: [2]: Missing argument number for functionName. Uvedená chyba znamená, že pri volaní funkcie bolo použitých menej argumentov, ako očakáva hlavička funkcie. Súčasťou hlásenia je uvedenie pozície chýbajúceho argumentu a názvu funkcie.
Príklad: Vyvolanie chybového hlásenia Error: [2]: Missing argument.
1
2
3
4
5
function displayMessage($name, $age) {
echo $name . "" . $age . " rokov.";
}
displayMessage("Matej");
V prípade, že funkcia očakáva viacero argumentov, ktoré neboli zadané, budú vypísané ďalšie hlásenia v rovnakom znení, ale s aktualizovaným parametrom number v hlásení.
Príklad: Vyvolanie viacerých chybových hlásení Error: [2]: Missing argument súčasne.
1
2
3
4
5
function displayMessage($name, $age) {
echo $name . "" . $age . " rokov.";
}
displayMessage();
Zároveň s chybovým hlásením Error: [2]: Missing argument bude s najväčšou pravdepodobnosťou súvisieť aj chybové hlásenie Error: [8]: Undefined variable, keďže parametru v hlavičke funkcie nebude predaná hodnota. Pre odstránenie oboch chybových hlásení, stačí zadať správny počet argumentov do volania funkcie.
Príklad: Chybové hlásenie odstráni správny počet argumentov.
1
2
3
4
5
function displayMessage($name, $age) {
echo $name . "" . $age . " rokov.";
}
displayMessage("Matej", 33);

Záver

Pri tvorbe webových aplikácií je vhodné používať pokročilé nástroje, ktoré môžu predísť chybným zápisom zdrojového kódu. Príkladom sú integrované vývojové prostredia, ktoré v rámci funkcie autocomplete uvádzajú aj požadovaný počet argumentov.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 18.12.2012
Kategória: PHP
Značky: programovanie, php, error


PHP,programovanie,PHP,error
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest