×
Creating solutions

Dokumenty, ktoré stojí za to poznať

V rámci web developmentu musí skúsený vývojár naštudovať množstvo odborných dokumentov, špecifikácií, publikácií a článkov, aby sa dostal na určitú úroveň a mohol tvoriť pokročilé webové aplikácie. V tomto príspevku som sa snažil uviesť odkazy na najdôležitejšie a zároveň najzákladnejšie dokumenty. Verím, že uvedené informácie sa stanú dobrým pomocníkom v rámci tvorby internetových projektov.

HTTP a URI

 • http://www.faqs.org/rfcs/rfc3986.html
 • http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html
 • http://www.w3.org/Protocols/
 • http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt

HTML

 • http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/
 • http://dev.w3.org/html5/spec/single-page.html
 • http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/
 • http://www.w3.org/TR/REC-html40/

XHTML

 • http://www.w3.org/TR/xhtml2/
 • http://www.w3.org/TR/xhtml11/
 • http://www.w3.org/TR/xhtml1/

CSS

 • http://www.w3.org/Style/CSS/specs
 • http://www.w3.org/Style/CSS/
 • http://www.w3.org/TR/CSS21/
 • http://www.w3.org/Style/CSS/current-work
 • http://www.css3.info/

JavaScript

 • http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
 • http://www.ecmascript.org/

PHP

 • http://php.net/

XML

 • http://www.w3.org/standards/xml/
 • http://www.w3.org/XML/
 • http://www.w3.org/TR/REC-xml/
 • http://www.w3.org/TR/xml11/

Java

 • http://docs.oracle.com/javase/specs/

SVG

 • http://www.w3.org/TR/SVG/
 • http://www.w3.org/Graphics/SVG/

VML

 • http://www.w3.org/TR/NOTE-VML

Canvas

 • http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/the-canvas-element.html

JSON

 • http://www.json.org/

JSON-P

 • http://json-p.org/

AJAX

 • http://www.w3.org/TR/XMLHttpRequest/
Autor: Matej Lednár
Dátum: 28.11.2012
Kategória: Programovanie
Značky: dokumenty


Programovanie,dokumenty
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest