×
Vytvárame riešenia

Čo znamená Java applet

Java applet je aplikácia napísaná v jazyku Java, ktorú je možné stiahnuť a spustiť v internetovom prehliadači. Java applet je súbor s príponou *.class, ktorý sa najčastejšie spúšťa prostredníctvom dokumentu HTML.
Java applet nemá funkciu main(). Dedí jednu z tried Applet alebo JApplet. Tried Applet je súčasťou package java.applet.Applet. Trieda JApplet je súčasťou package javax.swingJApplet. Applet môže zavolať metódu iného appletu, ktorý je definovaný v rovnakom dokumente HTML.
Pôvodne applety ponúkali dodatočnú funkcionalitu, ktorú staré verzie jazyka HTML nevedeli poskytnúť. V súčasnosti, keď vývoj technológií rapídne pokročil, sú Java applety skôr výnimočné, nakoľko väčšinu ich funkcionalít je možné nahradiť súčasnými jazykmi HTML (Canvas pre zobrazenie vektorovej grafiky), CSS, DOM, AJAX a JavaScript. Applety veľmi často slúžili na zobrazovanie animácií, grafických hier či vizualizáciu dát v internetovom prehliadači.
Ak applet nemá bezpečnostný certifikát, je spustený v chránenom režime nazývanom sandbox. V takomto prípade má applet povolené iba bezpečné operácie. Ostatné operácie, medzi ktoré napríklad patrí prístup k súborom, ich spúšťanie alebo tlačenie, nemôže vykonávať.
Applet je štandardne v internetovom prehliadači spúšťaný zásuvným modulom Java, ktorý je súčasťou Java SE Runtime Environment.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 6.4.2013
Kategória: Programovanie
Značky: programovanie, java, applet


Programovanie,programovanie,Java,applet
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších