×
Vytvárame riešenia

Čo je programový blok

Programový kód umiestnený do zložených zátvoriek {} je označovaný ako blok, obsahový blok, programový blok alebo telo. Všetkými názvosloviami sa myslí rovnaká funkcia, teda vyhradená časť kódu, ktorá je priradená len určitému prvku jazyka, napríklad podmienke, funkcii, cyklu a podobne.
Programovým blokom nie je zápis literálu objektu v jazyku JavaScript alebo formát JSON, keďže neobsahujú programový kód ale dvojice typu key : value. Zložené zátvorky definujú začiatok a koniec bloku, ktorý môže tvoriť aj podprogram.
Príklad: Zložené zátvorky v tomto prípade ohraničujú dátový typ a nie programový blok.
1
2
3
4
5
6
var Obj = {
property : 1;
method : function() {
console.log("This is method.");
}
};
Príklad: Zložené zátvorky definujúce telo (programový blok) príkazu for.
1
2
3
4
var property;
for (property in Obj) {
console.log(property + ": " + Obj[property]);
}
Nasledujúci príklad demonštruje zápis programového bloku cez : a endif;. Príklad je v jazyku PHP. Uvedený zápis bloku platí len pre podmienky.
Príklad: Definovanie programového bloku cez : a endif;.
1
2
3
4
$variable = 1;
if ($variable):
echo $variable;
endif;

Záver

Programový blok navonok vystupuje ako súčasť jedného príkazu, pričom v sebe môže obsahovať rôzny počet príkazov vrátane príkazov obsahujúcich ďalšie bloky príkazov (programové bloky). Začiatok bloku býva najčastejšie definovaný znakom { a koniec bloku znakom }. Pre lepší prehľad zdrojového kódu sú príkazy v blokoch odsadené o určitý počet znakov od ľavého okraja.


Programovanie,príkaz,programovanie,PHP,JavaScript,C,C++,Pascal,Java,prázdny príkaz,statement,programový blok
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších