×
Creating solutions

Čo je príkaz

Príkazy popri operátoroch, premenných a primitívnych hodnotách sú ďalšou súčasťou programovacieho jazyka. Príkazy určujú čo sa má vykonať, ako sa to má vykonať a zároveň slúžia na prácu s primitívnymi hodnotami a premennými. Z príkazov je možné vytvárať priradenia hodnôt, operácie, cykly, podmienky, objekty, funkcie a bloky programu.
Príkazy predstavujú inštrukcie pre správanie programu. Prostredníctvom príkazov sa vytvára algoritmus, ktorý tvorí logiku programu. Okrem bežných príkazov sa je možné stretnúť aj s prázdnym príkazom. Prázdny príkaz zastupuje znak ; (bodkočiarka), ktorému nepredchádza žiaden výraz.

Záver

Príkazy môžu byť súčasťou iných príkazov ako príkazy umiestnené v programovom bloku. Programový blok navonok vystupuje ako súčasť jedného príkazu, pričom v sebe môže obsahovať rôzny počet príkazov vrátane príkazov obsahujúcich ďalšie bloky príkazov.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 16.2.2013
Kategória: Programovanie
Značky: príkaz, programovanie, php, javascript, c, c++, pascal, java, prázdny príkaz, statement


Programovanie,príkaz,programovanie,PHP,JavaScript,C,C++,Pascal,Java,prázdny príkaz,statement
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest