×
Vytvárame riešenia

Čo je príkaz

Príkazy popri operátoroch, premenných a primitívnych hodnotách sú ďalšou súčasťou programovacieho jazyka. Príkazy určujú čo sa má vykonať, ako sa to má vykonať a zároveň slúžia na prácu s primitívnymi hodnotami a premennými. Z príkazov je možné vytvárať priradenia hodnôt, operácie, cykly, podmienky, objekty, funkcie a bloky programu.
Príkazy predstavujú inštrukcie pre správanie programu. Prostredníctvom príkazov sa vytvára algoritmus, ktorý tvorí logiku programu. Okrem bežných príkazov sa je možné stretnúť aj s prázdnym príkazom. Prázdny príkaz zastupuje znak ; (bodkočiarka), ktorému nepredchádza žiaden výraz.

Záver

Príkazy môžu byť súčasťou iných príkazov ako príkazy umiestnené v programovom bloku. Programový blok navonok vystupuje ako súčasť jedného príkazu, pričom v sebe môže obsahovať rôzny počet príkazov vrátane príkazov obsahujúcich ďalšie bloky príkazov.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 16.2.2013
Kategória: Programovanie
Značky: príkaz, programovanie, php, javascript, c, c++, pascal, java, prázdny príkaz, statement


Programovanie,príkaz,programovanie,PHP,JavaScript,C,C++,Pascal,Java,prázdny príkaz,statement
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších