×
Vytvárame riešenia

Čo je prázdny príkaz

V rámci programovania sa je možné okrem bežných príkazov stretnúť aj s pojmom prázdny príkaz. Prázdny príkaz zastupuje znak ; (bodkočiarka), ktorému nepredchádza žiaden výraz. Uvedením samostatného znaku ; vzniká prázdny príkaz, v literatúre nazývaný aj ako nulový príkaz. S prázdnym príkazom sa je možné stretnúť napríklad v jazykoch C, C++, PHP či JavaScript pri príkaze for.
Príklad: Cyklus for s prázdnym príkazom v jazyku JavaScript.
1
2
3
4
5
var i = 1;
for (i; i < 10; ) {
console.log(i + " ");
i++;
}
Príklad: Cyklus for s prázdnymi príkazmi v jazyku JavaScript.
1
2
3
4
5
var i = 1;
for (; i < 10; ) {
console.log(i + " ");
i++;
}
Príklad: Maximálne skrátený zápis hlavičky príkazu for cez prázdne príkazy.
1
2
3
4
var i = 0;
for (; ++i < 10; ) {
console.log(i + " ");
}
Príklad: Cyklus for s prázdnymi príkazmi v jazyku PHP.
1
2
3
4
5
$i = 1;
for (; $i < 10;) {
echo $i . "<br>";
$i++;
}
Príklad: Cyklus for s prázdnymi príkazmi v jazyku C++.
1
2
3
4
int i = 0;
for (; ++i < 10;) {
cout << i << endl;
}

Záver

Ako vidieť zo zápisov príkazu for, použitím prázdnych príkazov je možné skrátiť výsledný zápis príkazu.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 16.2.2013
Kategória: Programovanie
Značky: programovanie, php, javascript, for, c, c++, príkaz, statement, prázdny príkaz


Programovanie,programovanie,PHP,JavaScript,for,C,C++,príkaz,statement,prázdny príkaz
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších