×
Creating solutions

Čo je panel úloh

Niektoré z nastavení v operačnom systéme Windows je možné vykonávať z panela úloh v angličtine nazvaného taskbar. Kde sa ale panel úloh nachádza?
Panel úloh je na obrazovke zobrazený ako horizontálna dolná lišta. Pozíciu panela úloh je možné vo Windows 8 zmeniť, takže môže byť umiestnený buď vertikálne vľavo alebo vpravo alebo horizontálne dole prípadne hore. Panel úloh je tvorený viacerými sekciami.
Obrázok: Panel úloh (Taskbar) - spodná lišta s ikonami
Panel úloh (Taskbar) - spodná lišta s ikonami
Prvá sekcia, ktorá sa už vo Windows 8 nenachádza, je tlačidlo Štart (Start). Jej umiestnenie je hneď vpravo. Druhá sekcia, nazývaná aj ako Quick launch toolbar (panel Rýchle spustenie), obsahuje programy, ktoré je možné hneď pustiť. Tretia sekcia obsahuje ikony spustených programov, ktoré je možné po kliknutí na ikony prepínať. Poslednou sekciou je takzvaná notifikačná oblasť. Tejto oblasti je napríklad čas, aktuálne používaná klávesnica, ovládanie zvuku, stav batérie, stav sieťového spojenia a iné.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 29.3.2013
Kategória: Windows
Značky: windows, taskbar, panel úloh


Windows,Windows,taskbar,panel úloh
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest