×
Creating solutions

Chybové hlásenie: number is not a function (Dojo)

Pri práci s modulmi alebo widgetmi môže pri ich nahrávaní vzniknúť chybové hlásenie TypeError {stack: (...), message: "number is not a function"} "TypeError: number is not a function čo spôsobí nenahratie modulu a prípadný pád aplikácie.
Tento typ erroru môže vzniknúť, ak je v module chyba, ako napríklad chýbajúca čiarka za vlastnosťou alebo metódou.
Príklad: Chýbajúca čiarka za metódou displayForm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
displayForm : function() {
...
}
startup: function () {
this.inherited(arguments);
}
Príklad: Správny zápis kódu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
displayForm : function() {
...
},
startup: function () {
this.inherited(arguments);
}

Záver

Ako vidieť aj takáto prehliadnuteľná chyba môže spôsobiť nefunkčnosť aplikácie. V tomto prípade je to o to horšie, že sa často hľadá chyba v programovom kóde a nie v syntaxe jazyka. V tomto prípade veľmi dobre pomáhajú pluginy kontrolujúce syntax jazyka, ktoré takéto chyby vedia rýchlo odhaliť.


Dojo,programovanie,JavaScript,TypeError,error
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest