×
Vytvárame riešenia

Application Error - ClassNotFoundException (Java)

Pri tvorbe appletov v jazyku Java sa používateľ môže stretnúť s chybovým hlásením ClassNotFoundException, ktoré bráni spusteniu appletu. Ponúkané možnosti dialógového okna však nie sú žiadnou pomôckou pre odstránenie vzniknutého problému.
Dôvodom tohto hlásenia je nesprávna cesta k appletu. Ako prvé na čo si treba dávať pozor, je správny zápis appletu do atribútu code. Veľa príkladov na internete obsahuje iba súbor s appletom. Ak je applet súčasťou package, musí byť aj package ako súčasť hodnoty atribútu code.
Príklad: Formát zápisu appletu v atribúte code ak je súčasťou package.
1
code="package.ClassName.class"
Príklad: Formát zápisu appletu v atribúte code ak nie je súčasťou package.
1
code="ClassName.class"
Nasledujúci príklad zápisu vychádza, že applet s názvom súboru Hello.java je umiestnený v adresári (package) s názvom app. Cesta k appletu je app/Hello.java. Táto cesta sa do atribútu code zapíše ako hodnota app.Hello.class. Ak chceme mať súbor *.html spolu s appletom v rovnakom adresári, je potrebné použiť atribút codebase. Atribút codebase bude obsahovať hodnotu ../.
Príklad: Zápis elementu <applet>, ktorý spúšťa aplikáciu v jazyku Java.
1
2
<applet codebase="../" code="app.Hello.class" width="400" height="300">
</applet>
V opačnom prípade je potrebné vytvoriť adresár s názvom app a do neho umiestniť súbor Hello.class. Pri tomto spôsobe organizácie súborov už zápis atribútu codebase nie je potrebný.
Príklad: Zápis elementu <applet> ak je súbor Hello.class v adresári app.
1
2
<applet code="app.Hello.class" width="400" height="300">
</applet>
Obdobne je možné postupovať aj pri elemente <object>. Pre lepšiu štruktúru projektu, je vhodné umiestniť applety do adresára, aby boli oddelené od súborov *.html. To znamená použiť zápis elementu bez atribútu codebase.

Záver

Pri spúšťaní appletov je potrebné dávať pozor na správny zápis atribútu code a zvolenú adresárovú štruktúru. V opačnom prípade sa používateľovi zobrazí chybové hlásenie ClassNotFoundException.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 31.3.2013
Kategória: Java
Značky: programovanie, java, applet, classnotfoundexception, error, codebase, code


Java,programovanie,Java,applet,ClassNotFoundException,error,codebase,code
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších