×
Vytvárame riešenia

Ako zobraziť všetky importované šablóny v NetBeans 7.4

Už dlhšiu dobu je k dispozícii IDE NetBeans 7.4, no kvôli nezobrazovaniu používateľom vytvorených šablón, ktoré boli importované z verzie 7.3.1, stále používam predchádzajúcu verziu. Keďže tento problém neodstránili ani najnovšie aktualizácie, rozhodol som sa to riešiť svojpomocne.
Nakopíroval som šablóny z verzie 7.3 do verzie 7.4. Pre šablóny NetBeans je kľúčový súbor .nbattrs. Pozrel som si rozdiel medzi zápismi šablón v súbore .nbattrs. Porovnával som tú šablónu, ktorá sa zobrazuje medzi ostatnými šablónami s tými, ktoré nie sú zobrazené.
Príklad: Príklad zápisu nefunkčnej šablóny.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<fileobject name="jquery-template.html">
<attr name="displayName" stringvalue="jQuery Template.html"/>
<attr name="instantiatingIterator" newvalue="null"/>
<attr name="javax.script.ScriptEngine" stringvalue="freemarker"/>
<attr name="position" intvalue="100"/>
<attr name="template" boolvalue="true"/>
<attr name="templateCategory" stringvalue="clientside-types"/>
<attr name="templateWizardURL"
urlvalue="nbresloc:/org/netbeans/modules/html/TemplateHelp.html"/>
</fileobject>
Analýzou jednotlivých šablón som zistil, že pre zobrazenie šablóny v zozname stačia iba nasledujúce tri elementy <attr>.
Príklad: Príklad zápisu funkčnej šablóny.
1
2
3
4
5
<fileobject name="jquery-template.html">
<attr name="displayName" stringvalue="jQuery Template.html"/>
<attr name="javax.script.ScriptEngine" stringvalue="freemarker"/>
<attr name="template" boolvalue="true"/>
</fileobject>
Odstránením riadkov instantiatingIterator, templateCategory, templateWizardURL, a position som docielil, že šablóny sú už viditeľné. Tí čo majú čas hrať sa s nastaveniami NetBeans, môže skúsiť odfiltrovať alebo opraviť atribúty tak, aby boli platné aj pre NetBeans 7.4. Možno problémom je len templateCategory.

Záver

Ak poznáte jednoduchšie riešenie, podeľte sa oň prostredníctvom komentára.


Softvér,NetBeans,šablóny,import
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších