×
Vytvárame riešenia

Ako zobraziť premennú v reťazci (PHP)

Hodnoty premenných sú veľmi často zobrazované ako súčasť reťazcov. Premenné je preto možné zapisovať do reťazcov alebo mimo nich. Zobrazenie premennej je možné vykonať rôznymi spôsobmi pričom treba myslieť aj na dátový typ, ktorý zastupuje.

Zobrazenie premennej

Hodnotu premennej je možné zobraziť tromi spôsobmi. Prvým spôsobom je zápis premennej do reťazca. Hodnota premennej bude zobrazená len ak zápisu premennej nepredchádza znak \ alebo za ňou hneď nenasledujú povolené znaky pre názov premennej. Ak za premennou nasledujú povolené znaky pre názov premennej, namiesto vloženia hodnoty do reťazca vznikne chyba Undefined variable.
Príklad: Umiestnenie premennej do reťazca.
1
2
$variable = 10;
echo "Hodnota premennej je: $variable.";
Príklad: Zobrazenie názvu premennej a jej hodnoty v reťazci.
1
2
$variable = 10;
echo "Hodnota premennej s názvom \$variable je: $variable.";
Zápis \$variable nezobrazí hodnotu premennej ale zobrazí text $variable. Dôvodom je znak \, ktorý zobrazí znak $ čim zanikne funkcia premennej. Týmto sa dostávame k druhému spôsobu zápisu premennej. Ním je zápis premennej medzi znaky {}, ktorý umožňuje v reťazci zobrazovať hodnotu poľa aj objektu.
Príklad: Zobrazenie znaku \, ktorý je pred premennou.
1
2
$variable = 10;
echo "Zobrazenie \\ aj hodnoty premennej \$variable: \{$variable}";
Vložením premennej do zložených zátvoriek sa zrušilo obmedzenie, že premennej nesmie predchádzať znak \ a za ňou nemôžu hneď nasledovať povolené znaky pre názov premennej.
Príklad: Zobrazenie hodnoty vlastnosti objektu v reťazci.
1
2
3
4
5
6
7
class TestClass {
public $property = 10;
}
$Obj = new TestClass();
echo "Hodnota vlastnosti \$property je: {$Obj -> property}";
Príklad: Zobrazenie prvku poľa v reťazci.
1
2
3
$Array = array("one", "two", "three");
echo "Hodnota druhého prvku poľa: {$Array[1]}";
Posledným spôsobom je zápis premennej mimo reťazca. Reťazec je možné kedykoľvek prerušiť, zapísať premennú a následne pripojiť ďalší reťazec.
Príklad: Zápis premennej mimo reťazca.
1
2
3
$variable = 10;
echo "Hodnota vlastnosti \$variable je: " . $variable;
Príklad: Zápis vlastnosti objektu mimo reťazca.
1
2
3
4
5
6
7
class TestClass {
public $property = 10;
}
$Obj = new TestClass();
echo "Hodnota vlastnosti \$property je: " . $Obj -> property;
Príklad: Zápis prvku poľa mimo reťazca.
1
2
3
$Array = array("one", "two", "three");
echo "Hodnota druhého prvku poľa: " . $Array[1];

Zobrazenie znakov {}

Pre zobrazenie znakov {} stačí obaliť zápis pre zobrazenie hodnoty premennej, objektu alebo poľa ešte raz do znakov {}.
Príklad: Zobrazenie znakov {}.
1
2
3
$Array = array("one", "two", "three");
echo "Hodnota druhého prvku poľa: {{$Array[1]}}";

Záver

Ak sa má zobraziť hodnota premennej, je ju možné uviesť priamo do reťazca alebo reťazec prerušiť, uviesť premennú a následne pripojiť ďalší reťazec. Druhý spôsob býva často prehľadnejší.


PHP,programovanie,PHP,premenná,variable,reťazec,string,dollar sign,$,echo,error
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších