×
Vytvárame riešenia

Ako zobraziť obsah koreňového adresára (Windows)

Pri práci s príkazovým riadkom je niekedy potrebné rýchlo skočiť do koreňového adresára, ktorý obsahuje všetky súbory a adresáre na príslušnej jednotke reprezentujúcej pevný disk, CD/DVD mechaniku, USB kľúč alebo iný typ úložného priestoru. Túto funkciu je možné vykonať dvoma spôsobmi, pričom prvý platí pre akúkoľvek jednotku a druhý len pre aktuálnu jednotku.
V prípade, že je potrebné zobraziť obsah akejkoľvek jednotky, stačí do príkazového riadka zadať príkaz pozostávajúci z písmena, ktoré reprezentuje jednotku a znak : .
1
2
3
4
5
6
7
Formát zápisu
[driveLetter]:
Príklady zápisov
C:
E:
W:
Ďalší spôsob, ktorý zobrazí obsah jednotky, je zadanie príkazu cd \. Tento zápis zobrazuje obsah iba aktuálnej jednotky. Ide o rýchly spôsob vyskočenia z vnorenej adresárovej štruktúry do koreňové adresára.

Záver

Okrem príkazového riadka je možné pre zobrazenie obsahu jednotky použiť aj natívneho prieskumníka (File Explorer). Práca s ním je prehľadnejšia, rýchlejšia a intuitívnejšia. Príkazový riadok je určený len pre pokročilých používateľov a špecializované úlohy. V rámci bežnej práce s počítačom sa s ním používateľ nestretáva. Pre pokročilú prácu so súbormi sú určené súborové manažéry.


Windows,cd,root,directory,adresár,koreňový adresár,príkazový riadok,command line
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších