×
Creating solutions

Ako zobraziť nové okno Windows Prieskumník

Pri práci so súbormi je často efektívne mať otvorených viacero okien s priečinkami súčasne. Vo Windows 7 a Windows 8 je okná s priečinkami možné otvoriť prostredníctvom ikony Windows Prieskumník (Windows Explorer) z panela úloh alebo cez tlačidlo Štart (Start) a položku Počítač (Computer). Panel úloh je spodná lišta začínajúca tlačidlom Štart (Start).
Ak má používateľ otvorené okno s priečinkami - Windows Prieskumník (Windows Explorer), pre otvorenie ďalšieho okna je možné použiť klávesovú skratku Ctrl + N. Následne sa otvorí nové okno Windows Prieskumník (Windows Explorer) s rovnakým umiestnením (adresou).

Záver

Skôr ako používateľ použije klávesovú skratku Ctrl + N, je potrebné byť nastavený v okne Windows Prieskumník (Windows Explorer). Ak používateľ klikne pravým tlačidlom na ikonu Windows Prieskumník (Windows Explorer) v paneli úloh, zobrazí sa mu zoznam naposledy otvorených priečinkov.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 21.2.2013
Kategória: Windows
Značky: windows, počítač, prieskumník, explorer, panel úloh, taskbar


Windows,Windows,počítač,prieskumník,explorer,panel úloh,taskbar
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest