×
Creating solutions

Ako zobraziť dijit v dgride (Dojo)

Tento článok nadväzuje na predchádzajúci, v ktorom bol predstavený spôsob zápisu polí formulára do dgridu. Vo svojej podstate ide o rovnaký princíp ako pri natívnych poliach. Jediný výrazný rozdiel je v tom, že namiesto natívnych polí editora bude použitý dijit.
Dijity na rozdiel od natívnych polí editora ponúkajú ďalšie komponenty, medzi ktoré patrí aj DateTextBox. V nasledujúcom príklade bude demonštrované použitie dijitu CheckBox, aby bolo vidieť, akú malú zmenu stačí vykonať. Prvou zmenou je nahratie dijitu a druhou zámena reťazca s názvom poľa za premennú reprezentujúcu dijit.
Príklad: Aplikovanie dijitu CheckBox do dgridu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
require(["dojo/ready", "dojo/_base/declare", "dgrid/OnDemandGrid",
"dgrid/editor", "dojo/store/Memory", "dijit/form/CheckBox",
"dojo/parser"],
function(ready, declare, OnDemandGrid, editor, Memory, CheckBox) {
ready(function() {
var data = [
{checkbox: true, item: "Demo line 1"},
{checkbox: false, item: "Demo line 2"},
{checkbox: true, item: "Demo line 3"}
];
var layout = [
editor({
field: "checkbox",
label: "Checkbox",
editor: CheckBox}),
{
field: "item",
label: "Item"
}
];
var GridMixin = declare([OnDemandGrid]);
var dgrid = new GridMixin({
columns: layout,
store: new Memory({data: data})
}, "dgrid");
});
});

Záver

Ako vidieť, aplikovanie dijitov do dgridu je v podstate jednoduché. Stačí poznať princíp pridávania polí formulára rozšírenia editor.


Dojo,programovanie,JavaScript,dgrid,dgrid/editor,dijit
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest