×
Creating solutions

Ako zobraziť dialog pre výber súborov vo widgete Uploader

Pre nahrávanie súborov na server je možné použiť widget s názvom dojox/form/Uploader. Jeho použitie je jednoduché a navyše podporuje nahrávanie viacero súborov súčasne. Zápis widgetu je možné vykonať deklaratívne alebo programaticky. No pri programatickom zápise widgetu môže nastať problém, že po stlačení tlačidla pre vloženie súborov sa nič neudeje. Výsledok navyše zhoršuje skutočnosť, že v konzole nie je zobrazené žiadne chybové hlásenie, a tak nie je zjavné, čo sa práve deje, keďže widget je zároveň sparsovaný.
Odpoveďou na toto neštandardné správanie je absencia volania metódy startup(). Zavolaním metódy startup() na inštancii Uploadera sa už widget správa tak ako má.
Príklad: Zápis do elementu <body>.
1
<div id="fileUploader"></div>
Príklad: Programatický zápis do elementu <script>.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
require(["dojo/ready", "dojox/form/Uploader"
], function(ready, Uploader) {
ready(function() {
var uploader = new Uploader({
name: "file",
iconClass: "dijitIconFolderOpen",
label: "Select file",
multiple: true,
uploadOnSelect: true,
url: "file-uploader.php",
onComplete: function(data) {
console.log(data)
}
}, "fileUploader");
// don't forget call startup() method
uploader.startup(); // volanie metódy startup()
});
});

Záver

Demonštračný príklad predstavuje rýchly spôsob ako nahrať súbory na server ihneď po ich zvolení.


Dojo,dojox/form/Uploader,programaticky,dialog
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest