×
Creating solutions

Ako zmeniť štartovací súbor vo Visual Studiu

V tomto krátkom článku predstavím ako zmeniť štartovací súbor vo Visual Studiu. Príklad bude demonštrovaný na projekte vo Visaul Basicu.
Pri učení sa akéhokoľvek jazyka je asi frustrujúce, ak vývojový nástroj nevie spustiť iný súbor ako ten, ktorý bol vytvorený na začiatku projektu. Pritom asi každý by chcel mať svoje príklady v rôznych súboroch, aby sa vedel k nim v budúcnosti vrátiť.
Tí skúsenejší, ktorí už poznajú pokročilé techniky daného jazyka vedia pracovať s modulmi, triedami a inými prvkami, ktoré sú umiestnené externe. No začínajúci programátori, ktorí ešte tieto techniky nepoznajú, musia používať niečo jednoduchšie. Jedným z týchto spôsobov je možnosť spúšťania vytvorených súborov.
Obrázok: Zmena štartovacieho súboru vo vlastnostiach projektu.
Zmena štartovacieho súboru vo vlastnostiach projektu.
Pre spúšťanie aplikácie vo Visual Studiu slúži tlačidlo Start, klávesa F5 (debug mode) alebo kombinácia kláves Ctrl + F5 (normálne spustenie aplikácie). Nastavenie súboru, ktorý sa má spustiť sa vykonáva vo vlastnostiach projektu v sekcii Application časti Startup object:, kde je potrebné nalistovať správny súbor.

Záver

Zmenu nie je potrebné ukladať, uloží sa automaticky, stačí iba spustiť aplikáciu. Vďaka zmene štartovacieho súboru je možné na začiatok vytvárať a spúšťať súbory s názvami podľa potreby.


Visual Basic,Visual Studio,Startup object,project,properties
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest