×
Creating solutions

Ako zmeniť Oracle HTTP Listener

Vzhľadom na to, že mám nainštalovaných viacero serverov a vývojových prostredí, neustále musím riešiť rôzne konflikty. Tým posledným bol konflikt Oracle DB a Apache Tomcat v STS. Nájsť riešenie na tento problém mi trvalo dva dni. Ani zmena bio.http.port či editácia súboru application.properties a vloženie hodnoty server.port=8088 nezabralo. Z nepochopiteľných dôvodov bol port Apache Tomcat stále nastavený na 8080 aj napriek zmenám v konfigurácii (okno Servers a dvojklik na server, kde je možné v sekcii Properties meniť bio.http.port).
Čo ale bolo najzvláštnejšie bolo hlásenie Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/8.0.28 pričom túto verziu Apache Tomcat nemám vôbec nainštalovanú. Ďalšia zvláštna vec nastala, že aj po kompletnom zmazaní STS, keďže som pomenil dosť veľa vecí a nechcel som v budúcnosti riešiť problémy, ktoré by som teraz vytvoril, som po opätovnom nainštalovaní mal späť zmenené hodnoty. Na to, že STS sa neinštaluje ma to prekvapilo, takže údaje okrem projektu a svojho adresára si ukladá ešte niekde inde.
Príklad: Hlásenia signalizujúce konflikt portov.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Failed to start end point associated with ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
java.net.BindException: Address already in use: bind
Failed to start connector [Connector[HTTP/1.1-8080]
org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component
[Connector[HTTP/1.1-8080]]
org.apache.catalina.LifecycleException: service.getName(): "Tomcat";
Protocol handler start failed
ClasspathLoggingApplicationListener : Application failed to
start with classpath
Keďže som nevedel pohnúť s konfiguráciou STS a Apache Tomcat, musel som hľadať príčinu, čo mi spôsobuje konflikt. Nakoniec mi konflikt robil Oracle. Aj keď nie je v startupe, spúšťa si dve aplikácie Oracle RDBMS (Oracle relation database management system) a Oracle TNSLSNR (Transparent Network Substrate Listener), ktorý má port 8080.
Pre zmenu portu Oracle HTTP Listenera je potrebné zadať SQL príkazy. Pre tento účel je možné použiť Oracle SQL Developer.
Príklad: Výpis aktuálneho portu Oracle HTTP Listenera.
1
2
select dbms_xdb.gethttpport as "HTTP-Port",dbms_xdb.getftpport as
"FTP-Port" from dual;
Príklad: Zmena portu Oracle HTTP Listenera.
1
2
3
begin
dbms_xdb.sethttpport('80');
end;

Záver

V prípade, že máte riešenie pre zmenu portu Apache Tomcat v STS, podeľte sa oň prostredníctvom komentára.


Softvér,Oracle,Oracle Application Express,Oracle SQL Developer,http,port,Oracle HTTP Listener,STS
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest