×
Vytvárame riešenia

Ako zmeniť jazykové prostredie vo Windows 8

Medzi jednu z výhod operačného systému Windows 8 patrí aj zmena jazykového prostredia. Výsledkom je zmena všetkých názvov položiek v operačnom systéme. Oceniť to môžu najmä používatelia počítačov s nainštalovaným operačným systémom v jazyku, ktorý im z rôznych dôvodov nevyhovuje.
Pre zmenu jazykového prostredia je potrebné otvoriť Ovládací panel (Control Panel) a kliknúť na položku Hodiny, jazyk a oblasť (Clock, Language, and Region). Ďalším krokom je zvolenie položky Jazyk (Language). V zobrazenom okne je uvedený zoznam jazykov. Ak sa tam požadovaný jazyk nenachádza, je potrebné ho pridať cez položku Pridať jazyk (Add a language).
Po pridaní jazyka je potrebné kliknúť na položku Možnosti (Options) a stiahnuť jazykový balíček cez položku Prevziať a nainštalovať jazykový balík (Download and install language pack). Inštalácia bude trvať niekoľko minút, treba byť preto trpezlivý. Po nainštalovaní jazykového balíčka je potrebné v menu Možnosti (Options) nastaviť nový jazyk ako primárny cez položku Nastaviť tento jazyk ako primárny (Make this the primary language).
Zmena jazykového prostredia sa prejaví až po odhlásení a opätovnom prihlásení. V rovnakom menu, kde sa nastavoval sťahoval a definoval jazykový balíček za primárny, je možné dané jazykové prostredie aj odinštalovať.

Záver

Funkcionalita zmeny jazykového prostredia bola testovaná na Windows 8 Pro. Je možné, že nižšie verzie operačného systému Windows 8 túto možnosť nepodporujú. Pri rozšírení operačného systému o nové jazykové prostredie je potrebné brať do úvahy mierne negatívne dopady na chod systému napríklad pri inštalácií aktualizácii, kedy je potrebné inštalovať aktualizácie pre všetky jazykové prostredia čo predĺži výsledný čas celej inštalácie.


Windows,softvér,operačný systém,jazyk,jazykové prostredie
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších