×
Creating solutions

Ako zmeniť jazyk v YouTube

Pre lepšie učenie sa cudzích jazykov odporúčam používať nastavenia aplikácií, ktoré používame do jazyka, ktorý chceme zdokonaľovať. Ja osobne mám všade angličtinu, no v práci nemčinu, aby som bol stále v kontakte aj s týmto cudzím jazykom, ktorý som ešte na gymnáziu študoval a aktuálne s ním pracujem okrajovo.
Aj napriek tomu, že mám nastavené anglické prostredie v operačnom systéme, sú aplikácie, ktoré detegujú jazyk/krajinu aj napriek tomuto východiskovému nastaveniu. Príkladom je YouTube, ktorý sa mi zobrazuje v slovenskom jazyku.
Pre zmenu jazyka na stránkach YouTube je potrebné ísť na spodok stránky, kde vedľa loga YouTube je rozbaľovacia ponuka (dropdown tlačidlo) pre zmenu jazyka. Tlačidlo má v súčasnosti ikonu osoby s "bublinou" otáznik. Kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazí ponuka podporovaných jazykov.
Obrázok: Tlačidlo pre zmenu jazyka.
Tlačidlo pre zmenu jazyka.

Záver

Keďže umiestnenie tlačidla zmeny jazyka sa môže časom zmeniť, z tohto dôvodu som zobrazil aj obrázok, pre lepšiu aktuálnej identifikáciu ikony.


Internet,YouTube,language,settings,zmena jazyka,jazyk
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest