×
Creating solutions

Ako zmazať vytvorené databázy a tabuľky cez Web SQL

Súčasťou návrhu jazyka HTML5 bolo aj databázové API nazvané Web SQL Database. Žiaľ v novembri 2010 pracovná skupina W3C zastavila vývoj a podporu tohto databázového riešenia pre internetové prehliadače. Aj napriek ukončeniu vývoja API Web SQL Database je tento spôsob ukladania dát v niektorých internetových prehliadačoch naďalej podporovaný. Jedným z negatív, ktoré API so sebou prináša, je spôsob mazania vytvorených tabuliek a databáz.
Na túto činnosť nie je zatiaľ k dispozícii žiadna metóda, a tak jednou z možností ako vykonať operáciu zmazania tabuliek a databázy je nalistovať adresár s uloženými databázami a tabuľkami a jednotlivé súbory alebo adresáre zmazať manuálne.
Príklad: Cesta k adresáru s databázami v internetovom prehliadači Google Chrome.
1
2
C:\Users\[UserName]\AppData\Local\Google\Chrome\
User Data\Default\databases
Uvedená cesta k adresáru je jeden súvislý riadok. Zalomenie je len z dôvodu formátovania výpisu. Zápis [UserName] reprezentuje názov prihláseného používateľa, napríklad (C:\Users\Matej\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\databases) pre účet, resp. používateľa s menom Matej.
Adresáre obsahujú vytvorené tabuľky. Zmazaním adresára sa odstránia tabuľky aj vytvorená databáza. Pre každú doménu zodpovedá jeden adresár a teda aj databáza. Webová stránka z jednej domény tak nemá prístup k databáze vytvorenej inou doménou.

Záver

V prípade, že poznáte ďalší spôsob mazania tabuliek a databáz v rámci API Web SQL Database, podeľte sa oň prostredníctvom komentára.


HTML,Web SQL Database,programovanie,HTML5
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest