×
Creating solutions

Ako zistiť verziu OS, PHP a Apache

Nie každý si inštaluje WAMP alebo LAMP vo svojej réžii. Niekto mohol vývojové prostredie prevziať po niekom inom, iný zase mohol k nemu prísť ako koncový používateľ. Ja napríklad používam rôzne servery, kde LAMP mám nainštalovaný výrobcom a na inom servery zase dodávateľom hostingových služieb.
V takýchto situáciách používateľ nemusí mať prehľad o tom, aké systémy a verzie aktuálne používa. Pre získanie typu operačného systému má programátor k dispozícii konštantu PHP_OS alebo funkciu php_uname(). Pre získanie verzie PHP je možné použiť konštantu PHP_VERSION alebo funkciu phpversion(). A do tretice PHP ponúka funkciu apache_get_version(), ktorá zobrazí verziu servera Apache.
Príklad: Výpis informácií o PHP, OS a Apache.
1
2
3
4
5
6
echo php_uname() . "<br>";
echo PHP_VERSION . "<br>";
echo phpversion() . "<br>";
echo apache_get_version() . "<br>";
echo PHP_OS . "<br>";
phpinfo();

Záver

Oveľa komplexnejšia je ale funkcia phpinfo(). Tá okrem všetkých vyššie uvedených informácií zobrazí aj informácie o nastaveniach v PHP.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 12.12.2012
Kategória: PHP
Značky: programovanie, php


PHP,programovanie,PHP
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Ecic 14.03.2016 15:49 Super pomohlo aj mne.
Autor 19.03.2016 15:39 To som rád a ďakujem za komentár :-)

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest