×
Creating solutions

Ako zistiť čo blokuje HTTP port

Pri práci so servermi a rôznymi vývojovými prostrediami, používateľ neustále naráža na rôzne problémy, ktoré nie je jednoduché vyriešiť. Veľmi častý problém sú konflikty portov. V takomto prípade sú k dispozícii dve možnosti. Tá prvá je ukončenie problémovej aplikácie, aby uvoľnila port tej aplikácii, ktorá kvôli konfliktu nefunguje. Druhou možnosťou je zmena portu jednej alebo druhej aplikácii čo nie vždy je jednoduché.
V tomto článku sa zameriam na detekciu aplikácií na základe sieťovej adresy. Pre túto činnosť je potrebné otvoriť príkazový riadok (Win + R). Pre zobrazenie sieťových spojení slúži nasledujúci príkaz.
Príklad: Zobrazenie sieťových spojení.
1
netstat -o -n -a
Ak chceme vyhľadať niečo konkrétne, výsledky môžeme odfiltrovať parametrom find.
Príklad: Vyhľadanie spojení s portom 8080.
1
netstat -o -n -a | find "8080"
Ak chcem ukončiť proces, môžeme použiť príkaz taskkill. Proces je možné identifikovať na základ PID (Process ID).
Príklad: Ukončenie procesu, ktorý má PID 832.
1
taskkill /F /PID 832
Ďalšou možnosťou je ukončiť proces prostredníctvom správcu úloh (Ctrl + Shift + Esc). Zoznam aplikácii na základe PID je uvedený v karte Details. Nie vždy ale ide proces ukončiť na karte Details cez tlačidlo End task. Niekedy sa dá aplikácia ukončiť len cez kartu Processes.

Záver

Okrem správcu úloh (Task Manager) je možné použiť aj špecializované aplikácie, ako napríklad Process Explorer.


Windows,netstat,port,http,PID,Task Manager,Správca úloh,Process Explorer
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest