×
Vytvárame riešenia

Ako zistiť či hodnota v textboxe je číslo (JavaScript)

S príchodom jazyka HTML5 je práca s hodnotami v elemente <input> oveľa jednoduchšia. Stačí zadať type="number", použiť atribúty min a required. Nakoniec stačí len zakázať zobrazenie spinnerov ak to dizajn vyžaduje a hodnotou bude vždy číslo. No ja predstavím riešenie, ako sa dá detegovať číslo v klasickom elemente <input>.
Pre spracovanie textboxu vytvorím tlačidlo.
Príklad: Zápis do elementu <body>
1
2
<input type="text" id="fieldNumber">
<button id="btnCheck">Check value</button>
Pre rýchle získanie hodnoty použijem jQuery. Ako prvé testujem, či používateľ vložil dáku hodnotu. Následne vykonám matematickú operáciu, ktorá ak hodnota nie je číslo ako string, vráti hodnotu NaN. Následne robím kontrolu na hodnotu NaN. Viac o zisťovaní hodnoty NaN nájdete v článku Ako zistiť či premenná má hodnotu NaN (JavaScript).
Príklad: Zápis do elementu <script>.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
function _isNumber() {
var value = $("#fieldNumber").val();
if (value != "") {
value = value * 1;
if (typeof value === "number" && isNaN(value)) {
return false;
} else {
return true;
}
} else {
return false;
}
}
function isNumber() {
console.log("Textbox value " + (_isNumber() ? "is a number." : "is not a number."));
}
$("#btnCheck").on("click", isNumber);

Záver

Pre zistenie či hodnota v textboxe je číslo, slúži funkcia _isNumber(). Ak používate iný spôsob detekcie čísla v textboxe podeľte sa oň prostredníctvom komentára.


JavaScript,jQuery,isNumber,isNaN,typeof,on,textbox,<input>,text,type,min,required
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších