×
Creating solutions

Ako zistiť čas od spustenia počítača

Sú situácie, kedy chce používateľ zmerať ako dlho má spustený počítač bez toho, aby musel neustále sledovať čas na hodinách. Môže ísť napríklad o sledovanie výdrže počítača na batériu alebo čas za aký sa prejaví určitá chyba systému.
Jednou z možností ako zistiť čas od štartu počítača je spustenie správcu úloh v operačných systémoch Windows 7 a Windows Vista. Správcu úloh je možné spustiť cez klávesovú skratku Ctrl + Shift + Esc. Následne na karte Výkon v sekcii Systém je uvedený čas prevádzky.
Obrázok: Okrem údajov o využití hardvéru je uvedený aj čas prevádzky.
Okrem údajov o využití hardvéru je uvedený aj čas prevádzky.
Správcu úloh je možné otvoriť aj pravým kliknutí na panel úloh a výberom Spustiť správcu úloh zo zobrazenej kontextovej ponuky. Panel úloh je spodná lišta začínajúca tlačidlom Štart.
Obrázok: Panel úloh.
Panel úloh.

Záver

Správca úloh okrem času prevádzky zariadenia ponúka aj množstvo iných užitočných informácií o využití počítača.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 25.1.2013
Kategória: Windows
Značky: windows, rôzne, správca úloh, panel úloh


Windows,Windows,rôzne,správca úloh,panel úloh
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest