×
Vytvárame riešenia

Ako získať základné informácie o aktuálnom vývojovom prostredí

Jednou z možností ako získať informácie o aktuálnom vývojovom prostredí je prostredníctvom aplikačného servera Tomcat a triedy s názvom ServerInfo umiestnenej v adresári Tomcatu bin/catalina.jar a v package org/apache/catalina/util alebo servletu serverinfo.
Pre použitie serverinfo je potrebné mať spustený server Tomcat a do prehliadača zadať URI http://localhost:8080/manager/text/serverinfo. Následne sa zobrazia informácie o verzii serveru Tomcat, názve operačného systému, verzii operačného systému, architektúre, verzii JVM a výrobcovi JVM.
Príklad: Informácie zo servletu serverinfo.
1
2
3
4
5
6
7
OK - Server info
Tomcat Version: Apache Tomcat/7.0.37
OS Name: Windows 8
OS Version: 6.2
OS Architecture: amd64
JVM Version: 1.7.0_15-b03
JVM Vendor: Oracle Corporation
Príklad: Informácie z triedy ServerInfo.class.
1
2
3
4
5
6
7
8
Server version: Apache Tomcat/7.0.37
Server built: Feb 12 2013 10:44:14
Server number: 7.0.37.0
OS Name: Windows 8
OS Version: 6.2
Architecture: amd64
JVM Version: 1.7.0_15-b03
JVM Vendor: Oracle Corporation

Záver

V prípade, že poznáte iné spôsoby ako prostredníctvom aplikačného servera Tomcat získať informácie o aktuálnom prostredí, podeľte sa o ne prostredníctvom komentára.


Softvér,Java,Tomcat,operačný systém
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších