×
Creating solutions

Ako získať snímku obrazovky prostredníctvom Microsoft Office

Microsoft Office a jeho program OneNote ponúka veľmi rýchly spôsob ako vložiť zobrazený obraz alebo jeho časť do schránky operačného systému Windows a následne použiť v niektorom z programov kancelárskeho balíka Microsoft Office alebo v inej aplikácii.
Pre aktivovanie vloženia zobrazeného obrazu do schránky je potrebné stlačiť kombináciu kláves Win + S. Tá aktivuje kurzor na označenie oblasti, ktorá má byť vložená do schránky operačného systému. Vloženie do schránky sa vykoná stlačením tlačidla Copy to Clipboard. Pre automatické vkladanie označeného obrazu do schránky je možné označiť možnosť Don’t ask me again and always do the following a stlačiť tlačidlo Copy to Clipboard.
Po vložení obrázka do schránky je možné obrázok prostredníctvom klávesovej skratky Ctrl + V vložiť do programu z balíka Microsoft Office alebo do inej aplikácie.

Záver

Vloženie obrázka do programu je možné vykonať aj prostredníctvom kontextového menu a položky Možnosti prilepenia (Paste Options).


Microsoft Office,office,OneNote,screenshot,obrazovka,výrez,snímka,Windows,copy,paste,clipboard,schránka
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest