×
Vytvárame riešenia

Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 4

V tejto časti venovanej logovaniu v jazyku Java predstavím dva základné princípy, na ktorých je logovanie založené. Tým prvým je úroveň logovania (Level of the log event) a formát výpisu (Conversion Patterns).

Log level

Umožňuje kategorizovať typ logovania a zároveň filtrovať skupinu logov, ktoré budú zobrazené. Čím vyššia úroveň, tým viac typov logov bude zastúpených.
Tabuľka: Príklad log levelov v Log4J 2.
LevelValue
OFF0
FATAL100
ERROR200
WARN300
INFO400
DEBUG500
TRACE600
AllInteger.MAX_VALUE
Prehľad log levelov
  • java.util.logging (https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/logging/Level.html)
  • log4j 2 (https://logging.apache.org/log4j/2.0/manual/architecture.html)
  • logback (http://logback.qos.ch/manual/architecture.html)

Formátovanie výstupu

Vďaka conversion patterns je možné vytvoriť obsah log súboru podľa svojich potrieb. Formátovanie výstupu je vykonávaná cez písmená alebo skrátené zápisy.
Prehľad conversion patterns v logback a log4j 2:
  • logback (http://logback.qos.ch/manual/layouts.html)
  • log4j 2 (https://logging.apache.org/log4j/2.x/manual/layouts.html)
Príklad: Ukážka vzoru formátovania v konfigurácii log4j 2.
1
2
3
<PatternLayout>
<pattern>%d %p [%t] %c{1.} %m%n</pattern>
</PatternLayout>

Záver

Keďže nie som Java expert, v prípade, že máte už zabehnutý systém logovania prostedníctvom niektorého z uvedených riešení, rád uvítam vaše skúsenosti.


Java,log,logger,file,Logback,SLF4J,Log4j 2,java.util.logging
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších