×
Vytvárame riešenia

Ako zapísať viacero tried v jednom java súbore

Keďže nie som žiaden veľký "javista", v minule ma zaujal zápis, kde bolo uvedených viacero tried v jednom súbore. Problém nastal, keď som chcel toto nasimulovať a vedieť, ako takto zapísané triedy spustiť. Nešlo pritom o bežný zápis vnorených tried.
Príklad: Zápis vnorených tried.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
public class Multiclass {
public Multiclass() {
System.out.println("Multiclass()");
new class1();
new class2();
}
public class class1 {
public class1() {
System.out.println("class1()");
}
}
public class class2 {
public class2() {
System.out.println("class2()");
}
}
}
Pre zápis viacero tried v jednom súbore tak, aby neboli súčasťou hlavnej triedy, je potrebné splniť nasledujúce podmienky.
Podmienky pre zápis viacero tried v java súbore
  • V java súbore môže byť len jedna trieda s modifikátorom public
  • Ostatné triedy nesmú mať modifikátor
Príklad: Zápis viacero tried v jednom java súbore.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
public class Multiclass {
public Multiclass() {
System.out.println("Multiclass()");
new class1();
new class2();
}
}
class class1 {
public class1() {
System.out.println("class1()");
}
}
class class2 {
public class2() {
System.out.println("class2()");
}
}

Záver

Takto vytvorené triedy sú dostupné iba v rámci package. Treba tiež uviesť, že takto písať triedy sa neodporúča, preto je vhodné používať vnorené zápisy tried.


Java,package,class
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších