×
Creating solutions

Ako zaokrúhliť čísla v JavaScripte

JavaScript, podobne ako iné programovacie jazyky, ponúka rôzne spôsoby narábania s desatinnou časťou reálneho čísla. Pre prácu s číslami vrátane zaokrúhľovania v JavaScripte slúži objekt Math a jeho vlastnosti a metódy.

Metóda round()

Metóda round() zaokrúhli reálne (desatinné) číslo podľa klasických matematických pravidiel. Ak je číslo rovné alebo menšie ako 2.49 odstráni desatinnú časť a vráti celé číslo (zaokrúhli nadol). Ak je číslo väčšie alebo rovné ako 2.50 odstráni desatinnú časť a vráti celé číslo zvýšené o číslo 1 (zaokrúhli nahor).
Príklad: Použitie metódy round() s kladným číslom.
1
2
3
Math.round(2.49); // 2
Math.round(2.50); // 3
Math.round(2.51); // 3
Pozor si treba dať pri zaokrúhľovaní záporných čísiel. Číslo menšie ako -2.50 odstráni desatinnú časť a vráti celé číslo znížené o číslo 1 (zaokrúhli nadol). Ak je číslo väčšie ako 2.51 odstráni desatinnú časť a vráti celé číslo (zaokrúhli nahor).
Príklad: Použitie metódy round() so záporným číslom.
1
2
3
Math.round(-2.49); // -2
Math.round(-2.50); // -2
Math.round(-2.51); // -3

Metóda floor()

Metóda floor() zaokrúhli reálne (desatinné) číslo nadol. Metóda odstráni desatinnú časť a vráti celé číslo.
Príklad: Použitie metódy floor() s kladným číslom.
1
2
Math.floor(2.49); // 2
Math.floor(2.50); // 2
Príklad: Použitie metódy floor() so záporným číslom.
1
2
Math.floor(-2.49); // -3
Math.floor(-2.50); // -3

Metóda ceil()

Metóda ceil() zaokrúhli reálne (desatinné) číslo nahor. Metóda odstráni desatinnú časť a vráti celé číslo zvýšené o číslo 1.
Príklad: Použitie metódy ceil() s kladným číslom.
1
2
Math.ceil(2.49); // 3
Math.ceil(2.50); // 3
Príklad: Použitie metódy ceil() so záporným číslom.
1
2
Math.ceil(-2.49); // -2
Math.ceil(-2.50); // -2

Záver

JavaScript pre prácu s reálnymi číslami ponúka metódy ceil(), floor() a round(). Pozor si treba dať pri záporných číslach, kedy môžu pravidlá zaokrúhľovania pôsobiť trochu zmätene.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 14.1.2013
Kategória: JavaScript
Značky: čísla, programovanie, javascript, round, math, floor, ceil


JavaScript,čísla,programovanie,JavaScript,round,Math,floor,ceil
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest