×
Vytvárame riešenia

Ako zaokrúhliť čísla v JavaScripte

JavaScript, podobne ako iné programovacie jazyky, ponúka rôzne spôsoby narábania s desatinnou časťou reálneho čísla. Pre prácu s číslami vrátane zaokrúhľovania v JavaScripte slúži objekt Math a jeho vlastnosti a metódy.

Metóda round()

Metóda round() zaokrúhli reálne (desatinné) číslo podľa klasických matematických pravidiel. Ak je číslo rovné alebo menšie ako 2.49 odstráni desatinnú časť a vráti celé číslo (zaokrúhli nadol). Ak je číslo väčšie alebo rovné ako 2.50 odstráni desatinnú časť a vráti celé číslo zvýšené o číslo 1 (zaokrúhli nahor).
Príklad: Použitie metódy round() s kladným číslom.
1
2
3
Math.round(2.49); // 2
Math.round(2.50); // 3
Math.round(2.51); // 3
Pozor si treba dať pri zaokrúhľovaní záporných čísiel. Číslo menšie ako -2.50 odstráni desatinnú časť a vráti celé číslo znížené o číslo 1 (zaokrúhli nadol). Ak je číslo väčšie ako 2.51 odstráni desatinnú časť a vráti celé číslo (zaokrúhli nahor).
Príklad: Použitie metódy round() so záporným číslom.
1
2
3
Math.round(-2.49); // -2
Math.round(-2.50); // -2
Math.round(-2.51); // -3

Metóda floor()

Metóda floor() zaokrúhli reálne (desatinné) číslo nadol. Metóda odstráni desatinnú časť a vráti celé číslo.
Príklad: Použitie metódy floor() s kladným číslom.
1
2
Math.floor(2.49); // 2
Math.floor(2.50); // 2
Príklad: Použitie metódy floor() so záporným číslom.
1
2
Math.floor(-2.49); // -3
Math.floor(-2.50); // -3

Metóda ceil()

Metóda ceil() zaokrúhli reálne (desatinné) číslo nahor. Metóda odstráni desatinnú časť a vráti celé číslo zvýšené o číslo 1.
Príklad: Použitie metódy ceil() s kladným číslom.
1
2
Math.ceil(2.49); // 3
Math.ceil(2.50); // 3
Príklad: Použitie metódy ceil() so záporným číslom.
1
2
Math.ceil(-2.49); // -2
Math.ceil(-2.50); // -2

Záver

JavaScript pre prácu s reálnymi číslami ponúka metódy ceil(), floor() a round(). Pozor si treba dať pri záporných číslach, kedy môžu pravidlá zaokrúhľovania pôsobiť trochu zmätene.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 14.1.2013
Kategória: JavaScript
Značky: čísla, programovanie, javascript, round, math, floor, ceil


JavaScript,čísla,programovanie,JavaScript,round,Math,floor,ceil
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších