×
Creating solutions

Ako zalomiť text v MultiLine TextBoxe (Visual Basic)

Jednou z prvých vecí čo programátora pri MultiLine TextBoxe napadne je, ako zalomiť text na nový riadok. V tomto krátkom článku predstavím zalomenie textu v TextBoxe, ktorý je typu Textarea.
Pre zalomenie textu slúži zápis Environment.NewLine.
Príklad: Zalomenie textu.
1
2
3
4
5
Dim part1 As String = "Text 1"
Dim part2 As String = "Text 2"
Dim output As String = part1 & " " & part2 & Environment.NewLine
output &= output
output &= output

Záver

Uvedený príklad funguje rovnako pre MultiLine TextBox ako aj pre konzolu, resp. okno Output.
Príklad: Výpis do TextBoxu a konzoly.
1
2
TextBox.Text = output
Console.WriteLine(output)


Visual Basic,TextBox,MultiLine TextBox,break,line break,Textarea
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest