×
Creating solutions

Ako zakázať ukladanie stavu virtuálneho stroja vo VMware Player

Pri práci s virtuálkami pod VMware Player sa mi pravidelne stáva, že ak som niekde na chvíľu odbehnutý, VMware Player uloží aktuálny stav a vypne sa. Tento jav ale nie je v mojom prípade žiadúci a preto som hľadal riešenie, ako tomuto zabrániť.
1. Vypnite virtuálny stroj.
2. Otvorte konfiguračný súbor *.vmx.
3. Zapíšte do súboru príkaz suspend.disabled = "TRUE".
4. Uložte zmenu a spustite virtuálny stroj.

Záver

Síce uvedený postup je určený pre VMware Fusion a VMware Workstation, no pevne verím, že bude fungovať aj pre VMware Player.


Softvér,VMware Player,save,state,suspend.disabled,suspend,disable,virtual machine
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest