×
Creating solutions

Ako zabrániť zväčšovaniu SYSAUX tablespace (Oracle)

Tento článok nadväzuje na článok s názvom Ako odstrániť a znovu vytvoriť undo tablespaces. Kým naposledy som riešil ako zmenšiť veľkosť UNDO tablespace, teraz predstavujem ako zastaviť zväčšovanie SYSAUX tablespace.
Keďže tento súbor sa nedá odstrániť ani zmenšiť jeho veľkosť, jediné riešenie ktoré som našiel je zabránenie ďalšiemu zväčšovaniu SYSAUX tablespace. Pre zabránenie zväčšovania SYSAUX tablespace slúži nasledujúci formát zápisu.
Príklad: Formát zápisu pre zabránenie zväčšovania SYSAUX tablespace.
1
alter database datafile 'path\to\sysaux.dbf' autoextend off;
Príklad: Príklad zápisu pre zabránenie zväčšovania SYSAUX tablespace.
1
2
alter database datafile 'C:\Coding\OracleDB\app\oracle\
oradata\XE\sysaux.dbf' autoextend off;
Uvedený príklad je potrebné zapísať bez zalomenia riadku.

Upozornenie

Zabránenie zväčšovaniu sysaux má ale aj svoje negatíva. Po čase mi začalo padať spojenie na tom, že niečo chcelo zapisovať do sysaux no už tam nebolo miesto. Následne som musel reštartovať počítač a zmeniť autoextend off na autoextend on. Bez reštartovania počítača som nemal možnosť pripojiť sa k databáze.
Príklad: Príklad erroru ak má sysaux autoextend off.
1
2
3
4
ORA-01688: unable to extend table ORA-01688: unable to extend table
AUDSYS.CLI_SWP$cb7ff855$1$1 partition HIGH_PART by 1024 in tablespace SYSAUX
ORA-02002: error while writing to audit trail

Záver

Verím, že vám tento článok pomohol. Ak poznáte iné riešenia, podeľte sa o ne prostredníctvom komentára. V prípade, že viete vyriešiť aj problém so zápisom do sysaux a padaním spojenia, podeľte sa o vaše riešenia prostredníctvom komentára.


SQL,Oracle,alter,database,datafile,autoextend,SYSAUX tablespace
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest