×
Creating solutions

Ako zabrániť zatvoreniu okna po vykonaní príkazu v batch súbore

Pri práci s batch súbormi *.bat je niekedy potrebné, aby okno v ktorom bol súbor spustený, zostalo po skončení príkazov otvorené. Štandardne sa totiž okno po vykonaní príkazov zatvorí a používateľ tak nemá možnosť vidieť výpisy, ktoré zanechali jednotlivé príkazy.
Zamedzeniu zatvorenia okna stačí aplikovať príkaz pause. Príkaz pause je možné zapísať s výpisom alebo bez výpisu textu Press any key to continue . . ..
Príklad: Príklad súboru js-test.bat s výpisom Press any key to continue . . ..
1
2
call gulp js-test
pause
Príklad: Príklad súboru js-test.bat bez výpisu Press any key to continue . . ..
1
2
call gulp js-test
pause>nul

Záver

Ak používateľ pracuje v rámci cmd okna (príkazový riadok), tak spúšťanie batch súborov prebehne v poriadku. To znamená, že príkazový riadok sa po spustení súboru nezatvorí. Problém nastáva, ak používateľ spustí batch súbor napríklad z File Explorera. V takomto prípade sa cmd okno po skončení príkazov zatvorí.


Windows,cmd,pause,batch file,*.bat,close,window,File Explorer
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest